hlavní organizátoři

guest@recfest.utb.cz +420 774 951 775

Kristína
Ružičková

executive director
filmprogram@recfest.utb.cz +420 774 618 224

Markéta
Šprenclová

program
produkce@recfest.utb.cz +420 778 025 826

Eliška
Valášková

production
propagace@recfest.utb.cz +420 724 815 688

Klára
Jančíková

promotion

press@recfest.utb.cz +420 604 802 777

Petra
Šimkovičová

public relations
program@recfest.utb.cz +420 601 358 424

MATĚJ
ČERNÝ

accompanying programme
guest@recfest.utb.cz +420 720 935 814

ALEŠ SOLAR
ZUZANA ŠVANCAROVÁ

guest service

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
ATELIÉR AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

press@recfest.utb.cz
+420 775 878 969
www.facebook/RecFestZlin